Bezpieczeństwo i porządek powszechny

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunków

efektywnego działania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc także Policja odgrywają w tymże procesie niemałą rolę. W związku z tym na samym początku należy zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i publicznej komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Następny ważny aspekt to kwestia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Z kolei ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Jakkolwiek należy mieć na uwadze, że jest to ledwie jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były często podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to dziedziny, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle niełatwe.  Jednak, analizując literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/przygotowanie-do-testu-sprawnosci-do-policji/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *